top of page
Ara
 • Yazarın fotoğrafıERDAL BALCI

CİNEMARİNE-BODRUM İNGİLİZ KÜLTÜR KOLEJİ SİNEMA KULÜBÜ KISA FİLM YARIŞMASI

BİLGİLENDİRME:


İnsani, endüstriyel, tarımsal ve enerji tüketimi gibi faaliyetlerin sonucu olarak, atmosferdeki miktarı ve yoğunluğu artan sera gazlarının neden olduğu küresel ısınma ve iklim değişikliği: kuraklık, çölleşme, tundraların erimesi yağışlardaki dengesizlik ve sapmalar, buzulların erimesi, denizlerin su seviyesinin yükselmesi, tayfun, fırtına, sel hasarlarının artması, hortum vb. meteorolojik olaylarda artışlar gibi belirtilerle kendini gösterir.

Çevre kirliliğinin ve hızlı ve insan etkisi ile oluşmuş iklim değişikliklerinin tüm canlıların yaşamı üzerine özellikle olumsuz etkileri giderek artmaktadır. Bu etkilerin azaltılabilmesi için yine insanlar ve kurumlar tarafından alınabilecek önlemler çok önemli hale gelmiştir.


1. YARIŞMANIN AMACI:

“Öğrenciler ve öğretmenlerin ve tüm insanlığın çevre ve iklim değişikliği konusundaki farkındalığının artırılması.”


2. YARIŞMANIN KONUSU:

“Çevre ve iklim değişikliği”


3. HEDEF KİTLE:

Seçici Kurul Üyeleri ile birinci derece yakınlıkları dışında Türkiye genelindeki resmi ve özel tüm ortaokul ve lise öğrencileri.


4. KATILIM ŞARTLARI

 • Filmler özgün, kurmaca/deneysel ya da belgesel türünde olmalıdır. Grafik ve animasyon kullanılabilir. Alt müzik, dış ses, alt yazı, sözlü ve sesli anlatım ile de desteklenebilir.

 • Filmlerin süresi jenerik hariç en az 1 dakika ile en çok 2 dakika arasında olmalıdır.

 • Katılımcılar yarışmaya en fazla 1 filmle katılabilirler.

 • Tüm başvurulara kısa bir özgeçmiş (Maksimum1 A4 kağıdı tek yüzü ) formu eklenmelidir. Form doc veya pdf formatında hazırlanmalıdır

 • Yarışma başvuru formu sadece www.bodrumbritishculture.com internet adresinden temin edile bilinecektir.

 • Filmler en az HD formatında (mp4 veya avi) olmalıdır

 • Yarışmaya katılmak için kullanılacak:

1) kısa film

2) ıslak imzalı başvuru formu

3) özgeçmiş

16.09.2022 tarihine kadar aşağıda ki yöntemlerin biriyle yarışma değerlendirme kuruluna ulaştırılmak zorundadır.

 1. Kargo yoluyla veya elden: Bodrum İzgi İngiliz Kültür Koleji Ortaokulu Konacık Mah. Seyit Onbaşı Cad. 44/2 Bodrum/MUĞLA adresine (Posta yoluyla yapılan başvuruların geç ulaşması durumunda başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.) veya

 2. info@bodrumbritishculture.com mail adresine veya izgikulturidare@gmail.com mail adresine ulaştırılmalıdır

 • Filmlerin değerlendirilmesinde, teknik kalite ile yapımın özgünlük ve sanatsal yönü dikkate alınacaktır.

 • Katılımcı, yarışmaya katıldıktan sonra (başvuru tamamlandığı an katılmış sayılır) filmini geri çekemez. Kopyalar iade edilmez.

 • Yarışma şartlarına uymayan çalışmalar değerlendirme dışı tutulacaktır.

 • Yarışma sonuçları www.bodrumbritishculture.com internet adresinden duyurularak, dereceye giren katılımcılar, sonuç hakkında bilgilendirilecektir.

5. ESERE AİT HAKLAR

a) Tüm filmlerin yayın-telif ve eser fikir hakları Bodrum İngiliz Kültür Koleji tüzel kişiliğine aittir.

b) Eserin veya eserlerin, daha önce herhangi bir yarışmada yarışmış olması bu yarışmaya katılmasına engel teşkil etmez. Ancak ödül alan filmler bu yarışmaya katılamaz.

c) Yarışmaya gönderilecek kısa filmlerdeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik, vb. kullanımlarından doğacak her türlü telif hakkı, yarışmacının sorumluluğundadır. Bu kapsamda doğacak hukuki sorumluluk eser sahibine aittir.

d) Yarışmaya katılan filmler, Bodrum İngiliz Kültür Koleji tüzel kişiliği tarafından ticari olmayan amaçlarla eğitim/tanıtım vs. gibi alanlarda kullanılabilir.

e) Yarışmaya gönderilen eserin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar, yarışmacıya aittir. Böyle bir durumun ortaya çıkması halinde, ilgili kısa film, yarışmadan men edilir. Tespit yarışmadan sonra yapılır ise eser sahibi ödüllendirilmiş olsa dahi ödülü geri alınır.

f) Katılımcı, dereceye giren filmin kullanım haklarını isminin kullanılması şartıyla Bodrum İngiliz Kültür Koleji tüzel kişiliğine verdiğini peşinen kabul eder. Buna bağlı olarak gerek Fikri ve Sınai Haklar Kanunu’nu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin/eserlerinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arzda gerekli bilumum haklar için Bodrum Halikarnas İngiliz Kültür Koleji Özel Eğitim Ticaret Limited Şirketi'ne izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi verdiği izini sonradan kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını, gayri kabili rücû, beyan ve taahhüt eder. Proje, film, tasarım, özgün müzik ve eserler için katılımcının yukarıda verdiği izin/muvafakatname karşılığında telif hakkı bedeli ödemeyecektir.


6. DEĞERLENDİRME

Seçici kurul filmi izleme ve değerlendirme çalışmalarını aşağıdaki şekilde tamamlayacaktır.

Değerlendirme Şekli:

Senaryo 30 Puan

Kamera Kullanımı 30 Puan

Kurgu 10 Puan

Ses 10 Puan

Işık 10 Puan

Özgün Müzik 10 Puan

Seçici Kurul Üyelerinin Değerlendirmesi sonucu ÖN ELEMEYİ geçen katılımcılar (100 puan üzerinden toplam 70 puan ve üstü alanlar) FİNAL değerlendirmesine katılmaya hak kazanacaktır.

Final Değerlendirmesinde HALK OYLAMASI yapılacaktır.

Halk oylaması ücretsiz olarak Cinemarine sinemaları Oasis Bodrum şubesi sinema salonlarında https://www.bodrumbritishculture.com/ web sayfasında ilan edilecek seanslarda yarışma takviminde belirlenen günde düzenlenecek ve kapalı oylama ile en çok beğenilen üç film seçilecektir. Halk oylaması sonucu seçilecek bu üç filme ön elemede aldıkları puanların üstüne eklenmek için sırasıyla 1.ye 5 puan, 2.ye 4 puan ve 3.ye 3 puan verilecektir.


Sonuçta yarışmada dereceye girecekler halk oylaması sonucu ilk üçe giren filmlere ek puanlar eklendikten sonra yapılacak değerlendirme sonucu belirlenecektir.

SEÇİCİ KURUL ÜYELERİMİZ:

Nebil ÖZGENTÜRK (Türk Yönetmen ve Belgeselci)

Cenk SEZGİN (CINEMARINE SİNEMALARI)

Bodrum Belediyesi temsilcisi

Erdal BALCI (BODRUM İNGİLİZ KÜLTÜR KOLEJİ)

Bodrum Kent Konseyi temsilcisi

Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Temsilcisi


BAŞVURU-DEĞERLENDİRME TARİHLERİ

16 Eylül 2022 Cuma Son Başvuru Tarihi

ÖN ELEME-FİNAL

Katılımcı Eserleri 17 Eylül 2022 Jüri Üyelerine ve Halk oylamasına sunulacaktır.

22 Eylül Ödül Kazananların ilanı duyuru

24 Eylül Gala - Ödül Töreni

Yarışmaya son katılım tarihi 16.09.2021’dir.

7.DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLERİN ÖDÜLLERİ:

1. Birinci için: AKILLI SAAT , 1 yıllık Cinemarine Bodrum üyeliği (12 adet sinema bileti)

2. İkinci için: MASA TENİSİ RAKET TAKIMI , 6 aylık Cinemarine Bodrum üyeliği ( 6 adet sinema bileti)

3. Üçüncü için: BASKETBOL TOPU, 3 aylık Cinemarine Bodrum üyeliği ( 3 adet sinema bileti)

4. İlk üçe giren tüm yarışmacılara Nebil ÖZGENTÜRK tarafından verilecek 1 saatlik sinema ve belgeselcilik semineri

5. İlk üçe giren tüm ortaokul ve lise öğrencilerine Bodrum İngiliz Koleji tarafından 1 yıllık dijital LGS veya üniversiteye hazırlık veya bulunduğu kademe düzeyinde içerik portal üyeliği hediye edilecektir.


Kazanan yarışmacıların ödül törenine katılımlarında, otobüs veya tren yol ücretleri, rayiç bedel üzerinden proje kapsamında kendilerine ödenecektir.

8. İLETİŞİM BİLGİLERİ

Elden veya posta ile teslim edilecek eserler için adres:

BODRUM İZGİ KÜLTÜR KOLEJİ ORTAOKULU “İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONULU KISA FİLM YARIŞMASI” Konacık Mahallesi Seyit Onbaşı Cad. 44/2 Telefon: 0252 363 04 37 Mobil: 0532 280 48 01


9. TEKNİK DESTEK İLETİŞİM BİLGİLERİ

DENİZ ÜĞÜTEN: 0532 280 48 01133 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

コメント


bottom of page