top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıERDAL BALCI

Rekor! Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonasında tüm kademelerde Muğla'yı temsil edeceğiz.

Her yıl Türkiye'nin en iyi 100 okul ve Bilim ve Sanat Merkezinin belirlendiği Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası Türkiye Finallerinde yarışacak okullar belirlendi.14 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleşecek Türkiye finallerinde Muğla'yı tüm kademelerde temsil edecek ilk ve tek okul olma başarısını gösterdik. Özel Bodrum İzgi İngiliz Kültür Koleji ortaokulu 5.,6.,7., ve 8. sınıf takımlarımız ile Bodrum ve Muğla'nın gururu olmanın başarısını yaşıyoruz.


19 Şubat 2022 tarihinde Türkiye Okullar Arası Zeka oyunları Şampiyonası 2022 İl finallerinde ilk kez tüm kademelerinde derece yaparak Muğla rekoru kıran okulumuz. Muğla da bulunan 247 özel ve devlet ortaokulu yanısıra Bilim ve Sanat Merkezleri arasında

5. sınıflarda İl birinciliği

6. sınıflarda İl ikinciliği

7. sınıflarda İl birinciliği ve

8. sınıflarda İl üçüncülüğünü kazandı ve bölge finallerine tüm kademeleri ile katılan Bodrum ve Muğla'nın tek ve ilk özel ortaokulu oldu.


26 Mart 2022 günü yapılan Bölge finalleri sonucunda da başarılarını devam ettiren okulumuz Zeka Oyunları takımları yeni bir Muğla rekoru kırarak tüm kademelerinde Muğla'yı Türkiye finallerinde temsil edecek ilk ve tek özel ortaokul olmayı başardı.


Kolejimiz bölge finallerine katılma hakkı kazanan Muğla'da ki özel, devlet ve Bilim ve Sanat Merkezleri arasında:

5. sınıflarda Muğla birincisi Türkiye 56.sı

6. sınıflarda Muğla birincisi Türkiye 58.si

7. Sınıflarda Muğla ikincisi Türkiye 67.si

8. Sınıflarda Muğla ikincisi Türkiye 36.sı olan okul takımlarımız velilerimizin, öğretmenlerimizin ve Bodrumun gururu oldular.


2020-2021 yılında da benzer bir başarıyı gösteren okulumuz 5. sınıflar kategorisinde Muğla birincisi ve Türkiye 23.sü olmuştu.
ZEKA NEDİR ?


Zeka bir çok zihinsel yeteneğin değişik durum ve koşullarda kullanılmasını içerir. Bu yetenekler arasında başlıcaları:

Sözel Anlayış: sözcükleri tanıma ve anlama,

Sözel Akıcılık: sözel ve yazılı olarak sözcük ve ifadeleri çabucak bulabilme,

Sayısal Yetenek: aritmetiksel işlemleri çabuk ve doğru olarak yapabilme,

Alansal ve Uzay ilişkileri: iki ve üç boyutlu görsel algılamayı yapabilme,

Bellek: işitsel ve görsel olarak belleme gücü,

Algısal Hız: karmaşık bir nesnenin ayrıntılarını görebilme, zemin şekil ilişkisini ayırt edebilme, benzerlik ve farklılıkları doğru olarak algılayabilme,

Mantıklı düşünme: muhakeme yürütebilme,

olarak sayılabilir.

Bir kişinin zeka seviyesi diğer koşullar eşit tutulduğunda ne kadar zor işler başardığı, veya aynı güçlükteki işlerden ne kadar çoğunu başarabildiği, veya ne kadar kısa sürede doğru sonuca ulaşabildiği ile belli olur.

Zeka ile beyin arasında çok yakın bir ilişki vardır. Zekanın beyinde yer aldığı kabul edilir. Bir insan beyninde 10 milyardan fazla sinir hücresi bulunmakta, her bir hücre ortalama 10.000 hücre ile bağlantı içerisinde çalışmaktadır. Nöron adı verilen bu sinir hücrelerinde sinyaller çok karmaşık elektro-kimyasal olaylar zinciriyle oluşan ve sayısı saniyede 1000 taneye kadar çıkabilen titreşimler halinde iletilmektedir.

Sembollerle düşünebilme 11 yaşında başlar. 12 yaştan sonra zekanın hızında azalma olsa da gelişmeye devam eder. Gelişmenin en üst düzeyine 14-18 yaşlar arasında varılır. Zihinsel güç 30 yaşa kadar bu düzeyde kalır. Daha sonraki yaşlarda yeni malzeme öğrenmedeki başarı yavaş olarak azalmaya başlar, ancak öğrenilen bilgiler kaybolmaz tam tersine yaş ilerledikçe, deneyimden dolayı edinilen bilgiyi kullanmadaki beceri artar.

Howard Gardner belirli alanlarda olağandışı başarılar sergileyen insanların yeteneklerini inceleyerek yedi değişik zeka alanı olduğunu savunmuştur. Aşağıda açıklanan bu zeka alanlarının her biri diğerinden bağımsız olmasına karşın, herhangi bir aktivite bu zeka alanlarından bir kaçının aynı anda aktif hale geçirilmesiyle oluşmaktadır:

1. Müziksel Zeka: Müzik alanlarındaki beceri.

2. Bedensel Kinestetik Zeka: Tüm bedenin veya çeşitli bölümlerinin bir problemin çözümünde, bir üretim veya gösteri sırasında kullanılması ile ilgili becerilerdir; dans etme, atletizm, aktörlük, operatörlük gibi beceriler buna örnek gösterilebilir.

3. Mantık-Matematik Zekası: Problem çözme ve bilişsel düşünmedeki beceriler.

4. Dilsel Zeka: Bir dilin kullanımı ve o dilde eserler üretme ile ilgili beceriler.

5. Uzaysal-Konum Zeka: Mimarların, ressamların, heykeltıraşların veya uzay-konum durumlarını anlamadaki becerileri.

6. Kişiler Arası Iletişim: Diğer kişilerle etkileşimde diğerinin ruh halini, isteklerini, niyetlerini anlamadaki beceriler.

7. İçeyönelik Zeka: Bir kişinin iç dünyasındaki yönelimlerini anlaması, duygularına erişebilmesi becerisidir.

Gardner’in her bir zeka alanını açıklamak üzere verdiği örnekler arasında Yehudi Menuhin, T.S. Elliot, Anne Sullivan, Virginia Wolf gibi ünlüler yer almaktadır.

Yehudi Menuhin San Fransisco Orkestrasının konser salonuna gizlice sokulduğunda 3 yaşındaymış. Orada Louis Persinger’in violin çalışından çok etkilenen Menuhin, yaş gününde bir violin alınması ve Louis Persinger’in hocası olması için inatla direnmiş. Her ikisini de elde eden Menuhin, 10 yaşına geldiğinde uluslararası üne sahip bir yorumcu olmuştu.

T.S. Eliot 10 yaşındayken, Fireside adında bir magazini tek başına çıkarmış, üç günlük bir kış tatili sırasında derginin 8 sayısını hazırlamıştı.

Anne Sullivan sağır ve kör Helen Keller’in eğitimine başladığında bu iş, diğer kişilerin yıllarca vaktini alacak zorluktaydı. Bu işe girişmesinden daha iki hafta sonra büyük ilerleme kaydetti, bu süre içerisinde vahşi bir yaratık narin bir çocuğa dönüşmüştü.

Virginia Wolf “A sketch of the Past” adlı eserinde, kendi iç yaşamına bakışın iyi bir örneğini sergilemekte, bu eserinde çocukluğundan kalan ve olgunlaşmasına rağmen hala şok etkisinden kurtulamadığı bir çok özel anısına yönelip, onlara karşı tepkilerini başarılı bir biçimde açıklamaktadır.

Kaynak: Türkiye Zeka Vakfı. https://www.tzv.org.tr/#/5 sınıf finallerinekatılacakokullar2022
.pdf
Download PDF • 139KB

6 sınıf finallerinekatılacakokullar2022.pdf
.pdf
Download PDF • 138KB

7sınıf finallerinekatılacakokullar2022.pdf
.pdf
Download PDF • 130KB

8sınıf finallerinekatılacakokullar2022.pdf
.pdf
Download PDF • 97KB


187 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentarios


bottom of page